Địa chỉPhường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Facilities